საქართველოს რუკა

Compare

Description

საქართველოს რუკა მზადდება მოთხოვნით, შემკვეთის ზომების და მასალის გათვალისწინებით. ასევე ჩარჩოს და გაფორმების შერჩევით. მაქსიმუმი ერთიანი ხის ზომა არის სიგრძე 58სმ.