ელექტრონული მოდელები

Compare

Description

ეს არის ელექტრონული მოდელები რომლებიც უკვე შექმნილია და შეიძლება სხვადასხვა მიზნით გამოყენება. მასშტაბის ცვლა, რამის დამატება ან გამოკლება სირთულეს არ წარმოადგენს.