1919-21 წლის საქართველოს რელიეფური რუკა.

Compare

Description

1919-21 წლის საქართველოს რელიეფური რუკა.